Stedenbouwkundige Visie

In de gemeente Alphen aan den Rijn is over een aantal jaren onvoldoende ruimte om in de eigen woningbehoefte te (blijven) voorzien.

Om voldoende woonruimte te kunnen blijven bieden, is binnen de gemeente een onderzoek gestart naar nieuwe locaties om ruimte te bieden

aan de grote maatschappelijke opgaven, waaronder woningbouw. Het Oog van Koudekerk in Koudekerk aan den Rijn is één van de mogelijke locaties. Het Oog van Koudekerk betreft het gebied ten oosten van de woonkern Koudekerk aan den Rijn.

Ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid is voor de locatie Oog van Koudekerk een concept Stedenbouwkundige Visie opgesteld.

 

In opdracht van de gemeenteraad werkt Gemeente Alphen aan den Rijn aan een participatietraject voor het Oog van Koudekerk.

Omdat u belanghebbende bent, of de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling zou kunnen ervaren,

willen wij u graag uitnodigen voor een eerste (informatie)bijeenkomst over dit participatietraject.

 

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 30 juni 2021 van 19.00 tot 21.00 uur in de vorm van een webinar.

We hadden u liever uitgenodigd voor een inloopavond, om ook elkaar beter te kunnen leren kennen,

maar vanwege de nog steeds geldende corona-maatregelen kan dit helaas niet.

 

Tijdens deze digitale bijeenkomst zullen wij voornamelijk stil staan bij de inhoud van de opgestelde concept Ruimtelijke Visie

en u tevens informeren over het vervolgtraject. Bij deze bijeenkomst zullen vakspecialisten van de gemeente aanwezig zijn om de concept Ruimtelijke Visie inhoudelijk toe te lichten.

 

Vanwege de opzet van de avond is er gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatfaciliteit.

De op- en aanmerkingen die u heeft en in de chatfaciliteit met ons deelt zullen wij waar mogelijk tijdens de bijeenkomst voorzien van een antwoord of worden via de e-mail beantwoordt. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst, die zal plaatsvinden na de zomerperiode, zal er meer ruimte zijn voor nadere uitwerking. De tijdens de informatiebijeenkomst geplaatste opmerkingen worden betrokken bij de uitwerking.

 

U kunt zich tot en met maandag 21 juni 2021 aanmelden via: oogvankoudekerk@alphenaandenrijn.nl

 

Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen via het hierboven genoemde e-mailadres.