Welkom bij Stichting Dorpsoverleg Koudekerk

Nieuws

alles over de het dorp

Werkgroepen

Er is in 2015 een enquête in het dorp uitgezet. Deze is verwerkt en op basis van de enquête is een Toekomstvisie Koudekerk aan den Rijn  opgesteld. De Toekomstvisie is vastgesteld op bewonersavond en door het College van Alphen aan den Rijn in 2017. Daarnaast is de visie opgestuurd naar de Gemeenteraadsleden en de provincie Zuid Holland met verzoek de visie van Koudekerk aan den Rijn in het beleid van de gemeente en provincie mee te nemen.