Wie zijn wij

Welkomstwoord

Welkom op de nieuwe website van de Stichting Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn (SDKR)! Leuk dat u de website bezoekt. Op deze website wil de SDKR u informeren over algemene zaken die van belang zijn voor Koudekerk aan den Rijn. Daarom heet de site: Alles in Koudekerk!

Wat is de SDKR?

De SDKR is een stichting met het doel de identiteit van Koudekerk aan den Rijn als dorpskern in stand houden binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarnaast wil de SDKR de kern Koudekerk op tal van punten te verbeteren. De SDKR bevordert daarmee de betrokkenheid van inwoners bij – en de zeggenschap over – de eigen gemeenschap Koudekerk aan den Rijn. Ook vertegenwoordigt de SDKR de belangen van inwoners van Koudekerk aan den Rijn bij de gemeente Alphen aan den Rijn en bij andere instanties. De SDKR onderhoudt daartoe contacten met de gemeente en is bij gelegenheid tussenpersoon tussen gemeente en inwoners. De SDKR zet zich in voor het dorp als geheel, maar niet voor individuele vragen en belangen.

Samenwerking met de gemeente

Sinds 2013 heeft de SDKR een convenant (overeenkomst) met de wethouder Wijken en Kernen. Hierin staan afspraken over hoe de gemeente en SDKR met elkaar omgaan. De lijnen naar de gemeente en de wethouders zijn kort. Dat was zo met de wethouder Kees van Velzen en wij willen deze werkwijze voortzetten met de nieuwe wethouder Wijken Kernen Gert Jan Schotanus. Daarnaast spreekt de SDKR geregeld met de andere wethouders ieder over hun eigen portefeuille.

Mening Koudekerk en SDKR

De Toekomstvisie Koudekerk aan den Rijn vormt de basis voor de gesprekken met het college, de gemeenteraad en de ambtenaren.

Daarnaast haalt de SDKR input voor de gesprekken uit apart georganiseerde bijeenkomsten met bewoners, al dan niet in de vorm van projectgroepen.  Leven er verschillende meningen in het dorp, dan verwoord de SDKR dat ook zo. Het is dan aan de politiek een keuze te maken.

Zin om je als bestuurslid of binnen een project ergens voor in te zetten? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of via mailadres: info@dorpsoverlegkoudekerk.nl

Bestuursleden SDKR

Nicolien Wamsteker Voorzitter

Jos Goossens Penningmeester

Johan Meijer

Jorrit Wulffers