Unieke samenwerking gemeente, bedrijven en dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn

Unieke samenwerking gemeente, bedrijven en dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn

Realisatie mooier, groener entree van Koudekerk.   

Als je het dorp Koudekerk aan den Rijn uit westelijke richting binnen rijdt of fietst, kom je of over de karakteristieke ophaalbrug, of via de Hondsdijk met aan je rechterhand de Oude Rijn en links de groene polder. Deze beleving ervaar je niet bij de Oostelijke entree van Koudekerk, de weg langs het industrieterrein Hoogewaard.

Daarom is éen van de wensen, welke onder bewoners van Koudekerk aan den Rijn leeft, een mooier, groener entree van ons dorp aan den Oude Rijn. Dat bleek duidelijk uit de enquête, welke eind 2015 werd gehouden.

De Stichting Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn heeft over dit punt uit de enquête contact gezocht met zowel de gemeente Alphen aan den Rijn (gemeente) als de Stichting Hoogewaard Bedrijvig (SHB). Intensief overleg tussen genoemde partijen heeft geresulteerd in een aantal uitgangspunten om de oostelijke entree van ons dorp een fraaier aanzicht te geven. In een gezamenlijke intentieverklaring verklaren partijen zich in te zullen zetten voor de vergroening van de Hoogewaard langs het bedrijventerein. Hiertoe wordt er een gezamenlijke werkgroep in het leven geroepen. De Werkgroep bestaat uit betrokkenen van de bedrijven, de gemeente en het dorpsoverleg. Met de digitale ondertekening van de intentieverklaring op 6 november jl. hebben de genoemde partijen het startsein gegeven om dit bijzondere ‘Groener Koudekerk project’ te realiseren. Het is uniek te noemen dat bedrijven, gemeente en dorpsoverleg voortaan samenwerken aan de verbetering van de groenvoorziening en uitstraling van de Hoogewaard, tussen Koningin Máximabrug en Weidedreef. 

Wij wensen de betrokken partijen heel veel succes met deze toch wel bijzondere uitdaging.

 

Deze intentieverklaring werd 06 november jl. digitaal ondertekend door onderstaande, deelnemende partijen:  

– Namens de Gemeente Alphen aan den Rijn, Wethouder Kees van Velzen

– Namens de Stichting Hoogewaard Bedrijvig, Voorzitter Marcel Koen 

– Namens de Stichting Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn, Voorzitter Nicolien Wamsteker