Werkt u ook mee aan een duurzamer Koudekerk?

De Werkgroep Duurzaam Koudekerk wil graag in de eigen omgeving een steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving. In de week van de World Clean Up (19-26 september) brengen zij hun plannen hiervoor onder de aandacht.

Opruimen in het voorjaar
“Wij waren van plan om op World Clean Up Day (komende zaterdag) activiteiten te organiseren voor een schone buurt door met elkaar zwerfafval in de omgeving op te ruimen. Door de coronamaatregelen hebben we daar echter vanaf moeten zien”, vertelt Albert Dorrestein namens de werkgroep. “We verplaatsen deze activiteiten voorlopig naar het voorjaar van 2021. Dat besluit is genomen in overleg met de schonebuurtcoaches van de gemeente. Maar we willen graag nu al iets vertellen over onze werkgroep en de plannen voor de komende periode.”

Nog veel te bereiken
De werkgroep neemt de volgende gegevens als uitgangspunt: “In Nederland produceren we jaarlijks bijna 500 kilo afval per persoon. Ruim de helft daarvan leveren we gescheiden in. Papier en glas staan aan kop: daarvan brengen we zo’n 75 procent naar de papierbak of glasbak. Van het GFT wordt ruim 60 procent gescheiden, het inzamelen of nascheiden van plastic verpakkingen en drinkpakken is in opmars. Het betekent dat er per persoon per jaar nog ruim 200 kilo afval verbrand of opgeslagen moet worden. Voor een duurzame toekomst is dat natuurlijk geen oplossing. De vraag is dan wat er wel moet gebeuren.” Oplossingen dicht bij huis werken volgens de werkgroep dan het beste.

Elke maand een thema
Dorrestein: “Als het gaat om zwerfafval, onderscheidt Koudekerk zich in positieve zin van andere kernen van de gemeente. In het algemeen letten inwoners zo goed op zwerfafval dat dit ook opgeruimd wordt. Slechts op enkele plaatsen in het dorp blijft zwerfafval wat langer liggen en moet dit door betrokken dorpsbewoners of de gemeente worden opgeruimd. Echter gaat het om ‘gewoon’ huishoudelijk afval dat vooral bij het restafval terecht komt, dan hebben we nog een hele weg te gaan naar een duurzame situatie. Graag willen we als werkgroep daarin samen met de Koudekerkers en overige Alphenaren verbetering brengen. Hiervoor zullen we inwoners informeren via publicaties in de Groene Hart Koerier en met activiteiten.” Het komend halfjaar zet de werkgroep maandelijks een thema op het gebied van duurzaamheid centraal. Daarover wordt gepubliceerd in deze krant. In september is dat (zwerf)afval en in oktober ‘groene leefomgeving’.

Informatie
De werkgroep bestaat uit Nicolien Wamsteker, Carla Glorie, Caroline Kerkaert, Oscar v. Wijk, Albert Dorrestein. De werkgroep werkt nauw samen met allerlei vertegenwoordigers van de gemeente Alphen aan den Rijn.  Wilt u reageren met vragen, opmerkingen e.d., dan kunt u mailen naar duurzaamkoudekerk@gmail.com.