Inloophuis Koudekerk voor mensen met beginnende geheugenproblemen

Fred Wagenaar woont al bijna zijn hele leven in Koudekerk aan den Rijn. Vanuit maatschappelijk ondernemerschap wilde hij graag iets doen voor zijn eigen dorp. Dat voornemen groeide uit tot een plan voor een inloophuis voor mensen met beginnende geheugenproblemen en hun partners. In huisarts Jesse van Eekelen en oud-ambtenaar Frans Ebben vond Fred zijn medestanders, waarna vele anderen volgden.

Fred: “We hebben eerst onderzoek gedaan naar wat er leeft onder onze inwoners, en daaruit bleek dat Koudekerk één van de meest vergrijsde kernen van onze gemeente is. Daardoor is dementie een groeiend probleem, zowel voor de mensen die het raakt als voor hun partners. In verband met de stijgende zorgkosten worden passende voorzieningen steeds meer in de steden gecentraliseerd, terwijl juist in de dorpen en kernen relatief veel senioren wonen. Voor hen willen wij iets betekenen en toen attendeerde de gebiedsadviseur ons op het concept van een Odensehuis.”

Jesse: “Een Odensehuis is bedoeld voor mensen met lichte dementie, hun mantelzorgers en anderen uit hun naaste omgeving. Juist in het beginstadium, wanneer er nog geen diagnose of indicatie is, is er voor deze doelgroep weinig beschikbaar. In het inloophuis kunnen zij elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, informatie krijgen en op een zinvolle manier de dag met elkaar doorbrengen. Bezoekers dragen zelf ideeën aan voor het programma en geven dit ook met elkaar vorm, onder begeleiding van een vaste coördinator en vrijwilligers. Dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn, soms is het al genoeg om samen inkopen te doen voor de lunch en gezellig te eten.”

Frans: “We hebben passende huisvesting gevonden in vrijetijdscentrum De Ridderhof, hier in het dorp. Die ruimte gaan we verbouwen tot een aangenaam en gastvrij verblijf, met de uitstraling van een huiskamer. We bezochten andere Odensehuizen in het land om ideeën op te doen over de organisatie en inrichting. Om verder te leren van andermans ervaringen, hebben wij contact en samenwerking gezocht met bestaande zorgorganisaties en vrijwilligersinitiatieven in de buurt. We willen hen niet verdringen, maar juist een waardevolle aanvulling zijn. Eén
belletje is nu genoeg om elkaar te vinden.”

Fred: “We doen het samen: dat is de basisgedachte van een Odensehuis. Het is mooi om te zien dat het ook echt zo werkt. Vanuit het bestuur hebben we diverse fondsen aangeschreven om de financiering van de verbouwing van de grond te krijgen. De gemeente draagt bij aan de kosten voor huisvesting en voor de professionele coördinator. Tom in de buurt ondersteunt ons met expertise van de doelgroep. De eerste vrijwilligers uit het dorp hebben zich al gemeld om te helpen, zowel met de verbouwing als met de activiteiten. Die brede betrokkenheid maakt het extra leuk om ons in dit nieuwe initiatief vast te bijten. De mensen die hier straks komen, ken ik vaak al mijn hele leven. Het is mooi om iets voor hen te betekenen.”

Dit artikel leest u ook in het blad DOEN!, een uitgave van Gemeente Alphen aan den Rijn.
Tekst: Esther Daniels

Fotografie: Hans Doderer